fbpx

Ajánlat

JOGI SZEMÉLYEKNEK

 •  A társaság személyzetének, vagy az alkalmazásra kijelölt személyek magatartási vagy közerkölcsi vetületeinek kivizsgálása.
 • A potenciális üzleti partnerek kivizsgálása és megfigyelése a fizetősképességet illetően vagy a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és a kockázatokkal szembeni biztosítás tekintetében.
 • A szolgálati tioknak minősülő információknak a gadasági szereplő körén kívülre való kiszivárogtatásával szembeni védelem biztosítása
 • A befektetés védelmét, a társaságnak belső vagy külső tényezőkkel szembeni biztosítását illető nyomozó tevékenységek.
 • A saját befektetések bővítési lehetőségeit, ingatlan vagy eladás vagy csődeljárás alatt álló társaságok azonosítását és ellenőrzését illető nyomozások.
 • Polgárjogi vagy büntetőjogi eljárások tárgyát képező, a társaság érdekei megsértésének céljával elidegenített javakkal kapcsolatos nyomozás és megfigyelés
 • A rosszul fizetők azonosítását célzó műveleti tanácsadás és támogatás, a társaság kintlevőségeinek törvényes keretek közötti behajtása érdekében
 • Titkos tényleges megfigyelés, valamint az alany mellé hamis azonossággal beépült magánnyomozó általi megfigyelés és közvetlen kapcsolatfelvétel.
 • A feljegyzésekkel kapcsolatos nyomozás.

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

 • Bizonyos személyek magatartását és közerkölcsét illető nyomozások és megfigyelések.
 • Egy magánszemély, potenciális üzleti partner fizetőképességével vagy komolyságával kapcsolatos nyomozó tevékenység.
 • Az otthonukból (székhelyükről, egyetemekről, iskolai táborokból, bentlakásokból, kirándulásokról, kiszállásokról, halászatokról) eltűnt személyekkel kapcsolatos nyomozás és megfigyelés, a rendőrség hatéskörébe tartozó tevékenységektől eltérő intézkedések.
 • Polgári vagy büntetőjogi ügyek tárgyát képező, a peres ügyben érdekelt egyik fél érdekei megsértésének céljával elidegenített javakkal kapcsolatos nyomozás és megfigyelés
 • Nyomozó tevékenységek a személy lakhelyén
 • Személyek utáni nyomozás és azok azonosítása a személyes – anatómiai, viselkedésbeli, jellegzetes – ismertetőjegyeik alapján.
 • Ruhaviselet szerinti nyomozás
 • Egy személynek az adott pillanatban vezetett gépjármű rendszáma alapján történő azonosítása és megfigyelése.
 • A feljegyzésekkel kapcsolatos nyomozás.
 • Családfa és származás megállapítása.
 • Az ügynökség arra törekszik, hogy több legyen egy szokásos nyomozó és biztonsági magáncégnél. Ennek érdekében az együttműködőinek hálózatával együtt bárhol rendkívüli szolgáltatásokat tudunk nyújtani, bármilyen igényeket fogalmaznak meg.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI VÁLTOZATOK

 • Az ügynökség arra törekszik, hogy több legyen egy szokásos nyomozó és biztonsági magáncégnél. Ennek érdekében az együttműködőinek hálózatával együtt bárhol rendkívüli szolgáltatásokat tudunk nyújtani, bármilyen igényeket fogalmaznak meg.
 • Az együttműködés a kedvezményezett és szolgáltató között megkötött szolgáltatási szerződés alapján történik, amely az alábbiakat feltételezi:
 • külön szerződés minden egyes megrendelt munkálat esetén, a szolgáltató társaság elérhetősége függvényében;
 • éves vagy féléves szerződés, amelyben a szolgáltató kötelezettséget vállal az ajánlatban szereplő tevékenységek többségének végrehajtására, az illetékes kitételekkel. Ebben az esetben a kifizetés havonta történik, az egyeztetések feltételei alapján;
 • éves bérlet – havi kifizetésekkel, amely helyzetben a S. C. DETEXPERT S.R.L. az alkalmazó társaság rendelkezésére áll a bizonyos munkával kapcsolatos szerződésre kijelölt időpontban és helyen. A bérlet ára nem tartalmazza a szolgáltató által elvégzett munkálatok vagy kötelezettségek költségeit.

MÁS JELLEGZETES SZOLGÁLTATÁSOK

• Korlátozott kivizsgálási helyszíni tevékenységek a fizikai és jogi személyekkel kapcsolatosan;
• Szolgáltatások a bírósági végrehajtók számára;
• Szolgáltatások az ügyvédek számára;
• Szolgáltatások a közjegyzők számára;
• Szolgáltatások a bankok számára;
• Szolgáltatások a biztosítási és viszontbiztosítási ügynökségek számára;
• Szolgáltatások a személyzet toborozására szakosodott cége számára;
• Szolgáltatások a versenyrágyalások részvevőinek számára;
• Szolgáltatások a lízingvállalatok és részletfizetéssel értékesített termékek forgalmazásával foglalkozó vállalatok számára;
• Szolgáltatások a külföldi befektetők számára.

Árajánlat

Egy nyomozás árát annak lebonyolítása előtt egyeztetjük az ügyféllel, a műveleti helyzet függvényében.

Az árak az elvégzendő szolgáltatás, a végrehajtási időszak, a bevont erők és lehetőségek és a kiszállási költségek függvényében alakulnak.

A meghatározott időre vonatkozó szolgáltatási szerződések esetében a kiegyezett árnak az 50%-át az okmányok aláírásának pillanatában kell kifizetni, a különbséget pedig az ügy lezárásakor. A munkálat lebonyolítása alatt az ügyfél tájékoztatást kap a további költségekről és honoráriumokról.

Abban az esetben, ha a székhely szerinti településen kívüli nyomozás vagy megfigyelés iránt van igény, akkor további díjszabás számolódik fel a szállításra (benzin, vonat, repülőgép), szállásra és ellátásra.

Suna acum!