fbpx
EXPERTUL TĂU ÎN INVESTIGAŢII ŞI SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE, STRÂNGERE DE PROBEAGENŢIE PROFESIONISTĂ DE DETECTIVI PARTICULARISERVICII PROFESIONISTEFII CU UN PAS ÎN FAŢA CELORLALŢI

EXPERTUL TĂU ÎN INVESTIGAŢII ŞI SUPRAVEGHERE

AGENŢIA DE DETECTIVI PARTICULARI DETEXPERT, peste 14 ani de activitate, peste 600 de cazuri rezolvate

AGENŢIE PROFESIONISTĂ DE DETECTIVI PARTICULARI

SPECIALIZATĂ ÎN INVESTIGAŢII, CERCETARE ŞI SUPRAVEGHERE

SERVICII PROFESIONISTE

ATÂT PENTRU PERSOANE FIZICE, CÂT ŞI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Book Now

INFORMATIA INSEAMNA PUTERE

“UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC..”  PRIN NOI DEVII MAI PUTERNIC.

Informatie Putere Siguranta

Acasă

Detexpertagentie detectivi particulari – este o agentie profesionista de detectivi particulari specializata in investigatii, cercetare si supraveghere, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor omului, cat si a dispozitiilor legale. Detectivii nostri colaboreaza cu cabinete de avocatura, birouri notariale, lichidatori judiciari, psihologi, auditori si experti.
Detexpert lucreaza cazuri complexe din 2006 si se gasesc solutii acolo unde altii nu au gasit! Agentia noastra asigura prestatii specifice activitatilor detectiviste, in timp real, pe raza judetelor din Transilvania: Cluj (Cluj-Napoca), Salaj (Zalau), Alba (Alba-Iulia), Bistrita-Nasaud (Bistrita), Satu-Mare (Satu-Mare), Mures (Targu Mures), Bihor (Oradea), Maramures (Baia Mare), municipiile: Sibiu, Brasov, Sfantu Gheorghe (Covasna ), Miercurea Ciuc (Harghita ), Deva (Hunedoara) si Arad. La cerere, Detexpert efectueaza lucrari la nivel national si international.

Ai dubii privind fidelitatea partenerului tau de viata?

Anturajul copilului tau te ingrijoreaza?

Ai nevoie de probe intr-un proces?

Te intereseaza seriozitatea partenerului tau de afaceri?

Vrei sa verifici CV-ul viitorului tau angajat?

Nu stii daca actualii angajati iti sunt loiali?

CONTACTEAZA-NE

PARTENERUL TAU DE INCREDERE !

PROFESIONALISM

Agentia are in componenta detectivi atestati de Inspectoratele de Politie Judetene, foste cadre ale serviciilor de informatii si politiei, profesionisti cu experienta in activitatea de investigare, supraveghere, control si verificare. In rezolvarea cazurilor utilizeaza tehnica si aparatura de ultima generatie.

PARTENERUL TAU DE INCREDERE

Membra fondatoare a Patronatului Detectivilor Particulari din Romania. Membra a Asociatiei Detectivilor Particulari din Transilvania. Membra a World Associaton of Detectives, Inc.

MAXIMA CONFIDENTIALITATE

Detexpert garanteaza discretie desavarsita din partea detectivilor si confidentialitate actiunilor. Sunt inserate clauze contractuale imperative pentru prestator si beneficiar.

SERIOZITATEA ANGAJAMENTELOR

Agentia are ca obiectiv asigurarea informatiei rapide si corecte de care clientul are nevoie intr-un anumit moment. Acceptam cazurile care solicita la maxim potentialul echipelor noastre de detectivi.

CONSULTANTA INITIALA GRATUITA

Iti oferim consultanta initiala gratuita pentru a gasi impreuna cea mai eficienta varianta de rezolvare a problemelor si incertitudinilor tale.

ECONOMII IMPORTANTE DE TIMP SI BANI

Societatea raspunde cu promptitudine solicitarilor, cheltuielile facute pentru obtinerea informatiilor sunt mici in comparatie cu importanta si eficienta lor.

Detexpert este o agentie profesionista de detectivi particulari specializata in investigatii, cercetare si supraveghere, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.

S-a constituit si inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj cu nr. J31/17/13.01.2006, avand obiect unic de activitate CAEN 7460 – Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor.

Societatea este organizata si functioneaza in baza Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, precum si a normelor de aplicare ale acestei legi. Poseda Licenta de functionare 82.365, eliberata la 27.02.2006 de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu seria S.J. nr.00160 precum si Atestat de Detectiv Particular.

Agentia asigura prestatii specifice activitatilor detectiviste, in timp real, pe raza judetelor: Salaj, Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud, Satu-Mare, Mures, Bihor si Maramures. La cerere Detexpert efectueaza lucrari la nivel national si international.

Colaboreaza cu cabinete de avocatura, birouri notariale, lichidatori judiciari, psihologi, auditori si experti.

Este membra a Asociatiei detectivilor particulari din Transilvania si coopereaza cu firme de detectivi, la nivel national, Membra fondatoare a Patronatului Detectivilor Particulari din Romania si Membra a World Associaton of Detectives, Inc.

Incepand cu luna septembrie 2006 Detexpert a deschis un punct de lucru in Cluj-Napoca.

Incepand cu luna iunie 2007 Detexpert si-a deschis noi puncte de lucru in Alba-Iulia si Oradea.

Din 2013 Detexpert a deschis punct de lucru in Bucuresti!

On demand, Detexpert carries out work at national and international level.

Have you got doubts concerning your life partner ?

Are you concerned about your child`s entourage ?

Need evidence in a lawsuit ?

Interested in professionalism of your partner ?

Want to check the CV of future employees ?

Don`t know if your employees are loyal to you ?

CONTACT-US!

YOUR TRUSTWORTHY PARTNER!

PROFESSIONALISM

The Agency is formed of detectives certified and authorized by the County Police Inspectorates, former employees of the information and police services, professional with a wide experience in the activities of investigation, supervision, control and verification. In solving their cases, they use high tech techniques and devices.

YOUR TRUSTWORTHY PARTNER!

A founding member of the Private Detectives' Union of Romania. A member of the Private Detectives' Association of Transylvania. A Member of the World Association of Detectives, Inc.

MAXIMUM CONFIDENTIALITY

Detexpert guarantees absolute discretion its detectives and full confidentiality of the undertaken actions. Imperative contractual clauses and terms are agreed on by both the service provider and the beneficiary.

TRUSTWORTHY COMMITMENT

The Agency's objective focuses on providing rapid, accurate information which the client requires at a certain moment. We accept cases which require a maximum potential of our detective teams.

INITIAL COUNSELING FREE OF CHARGE

We offer you initial counseling free of charge to find together the most efficient choice of solving your problems and uncertainties.

IMPORTANT SAVINGS OF TIME AND MONEY

The Company answers promptly to the clients' requests and the expenditures required to get the information are low as compared to their importance and efficiency.

Detexpert is a professional private detective agency specialized in investigations, inquiries and supervision/monitoring, in strict compliance with the citizens’ rights and liberties and with the legal provisions in force.
It was incorporated and registered at the Trade Registry within the Court of Law Salaj, under no. J31/17/13.01.2006, having as sole activity CAEN code 7460 – Activities of investigation and protection of goods and persons.
The Company is organized and functions based on Law no. 329/2003 relative to the exercise of the private detective profession, and to its enforcement. The Company holds the functioning license 82.365, issued on 27.02.2006, by the Romanian General Police inspectorate, series S.J. no. 00160 and also the Private Detective Certificate.
The Agency provides services specific to the detective activity, in real time, within the counties: Salaj, Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud, Satu-Mare, Mures, Bihor and Maramures. La By request of the client, Detexpert develops works at a national and international level. It cooperates with solicitors’ offices, notary’s offices, legal liquidators, psychologists, auditors and experts.
It is a member of the Private Detectives’ Association of Transylvania and cooperates with detective companies, at a national level, a founding Member of the Private Detectives’ Union of Romania and a Member of the World Association of Detectives, Inc.
Beginning with the month of September 2006 Detexpert opened a business point in Cluj-Napoca.
Beginning with the month of June 2007, Detexpert opened new business points in Alba-Iulia and Oradea.

Detexpert ist eine Berufs privat detektiv-Agentur spezialisiert in Untersuchungen, Tatsachenfeststellung und Kontrolle, im strengen Gehorsam der Rechte und Freiheiten des Bürgers, sowie der gesetzlichen Bestimmungen.
Die Agentur stellt Leistungen spezifisch zu den Detektivtätigkeiten in der Echtzeit auf dem Radius der folgenden Grafschaften zur Verfügung: Salaj, Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud, Satu-Mare, Mures, Bihor und Maramures. Auf Verlangen führt Detexpert Arbeit am nationalen und internationalen Niveau aus.

Haben Sie Zweifel an Ihren Lebenspartner ?

Sind Sie besorgt über Ihr Kind Gefolge ?

Brauchen Beweismittel in einem Rechtsstreit ?

Interessiert an Professionalität Ihrer Partner ?

Wollen Sie den Lebenslauf des künftigen Mitarbeiter überprüfen ?

Weiß nicht , ob Ihre Mitarbeiter sind dir treu ?

KONTAKTIEREN SIE UNS!

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER!

PROFESSIONALISMUS

Die Mitarbeiter der Agentur sind Detektive, welche von der Polizeidirektion des Landkreises bestätigt wurden, ehemalige Kader der Informationsdienste und des Polizeiamtes, Fachleute mit Erfahrung im Bereich der Ermittlungs-, Überwachungs-, Kontrollen- und Überprüfungstätigkeit. Bei der Lösung der Fälle verwenden sie die neueste Ausrüstung und Technologie.

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Gründungsmitgliedin des Patronates der Privatdetektive aus Rumänien. Mitgliedin des Verbandes der Privatdetektive aus Siebenbürgen. Mitgliedin von World Associaton of Detectives, Inc

HÖCHSTMASS AN VERTRAULICHKEIT

Detexpert gewährleistet volle Diskretion der Detektive und Vertraulichkeit der Tätigkeiten. Die verbindlichen Vertragsklauseln, unerlässlich für den Dienstleister und Auftraggeber, sind eingefügt.

ERNSHAFTIGKEIT DES ENGAGEMENTS

Das Ziel der Agentur ist eine schnelle und genaue Verfügungsstellung von Informationen, welche der Kunde an einem bestimmten Zeitpunkt braucht. Wir nehmen die Fälle an, welche das Potential unseres Detektivteams maximal erfordern.

KOSTENLOSE ERSTBERATUNG

Wir bieten Ihnen kostenlose Erstberatung an, um die effektivste Lösung Ihres Problemes und Ihrer Unsicherheiten zusammen zu finden.

WICHTIGE ZEIT- UND GELDEINSPARUNGEN

Die Gesellschaft reagiert umgehend auf Ihre Ersuchen, indem die Kosten klein sind im Vergleich zur Bedeutung und Wirksamkeit der Informationen.

Detexpert ist eine Berufsagentur der Privat detektive, die auf Ermittlung und Überwachungen spezialisiert ist, unter strengen Einhaltung der Rechte und Freiheiten der Bürger, sowie der gesetzlichen Bestimmungen.

Die Agentur wurde gegründet und am Amt des Handelsregister des Landgerichtes Salaj unter der Nr. J31/17/13.01.2006 angemeldet, mit dem Zweck (laut der NACE-Klassifikation): 7460 – Ermittlungs- und Schutztätigkeiten von Gütern und Personen.

Die Gesellschaft ist organisiert und funktioniert aufgrund des Gesetzes Nr. 329/2003 betreffs der Ausübung des Berufes vom Privatdetektiv, sowie der Anwendungsnormen dieses Gesetzes. Die Gesellschaft besitzt die Betriebsgenehmigung 82.365, ausgestellt am 27.02.2006 von der Generalinspektion des rumänischen Polizeiamtes, mit der Serie S.J. Nr.00160, sowie eine Bestätigung als Privatdetektiv.

Die Agentur bietet Detektivleistungen in Echtzeit innerhalb der Landkreise: Salaj, Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud, Satu-Mare, Mures, Bihor und Maramures an. Auf Antrag kann Detexpert Tätigkeiten auf internationaler und nationaler Ebene ausüben.

Die Agentur arbeitet mit Ra.-Kanzleien, notariellen Büros, Insolvenzverwaltern, Psychologen, Abschlußprüfern und Gutachtern zusammen.

Die Agentur ist Mitgliedin des Verbandes der Privatdetektive aus Siebenbürgen und arbeitet mit Detektivfirmen auf nationaler Ebene zusammen, ist Mitgliedin des Verbandes der Privatdetektive aus Siebenbürgen. Mitgliedin von World Associaton of Detectives, Inc.

Ab dem Monat September 2006 hat Detexpert eine Außenstelle in Cluj-Napoca eröffnet.

Ab dem Monat Juni 2007 hat Detexpert neue Außenstelle in Alba-Iulia und Oradea eröffnet.

A Detexpert egy szakavatott magánnyomozó iroda, amely különös hangsúlyt fektet az alapvető emberi jogok illetve a polgárok szabadságának tiszteletben tartására, és ennek fényében biztosítja szolgáltatásait melyek közt szerepelnek a vizsgálatok, kutatások, követések és nem utolsó sorban a megfigyelések.

Ügyvédi irodákkal, közjegyzőkkel, felszámolókkal, pszichológusokkal, könyvvizsgálókkal valamint szakértőkkel biztosít együttműködést.  Irodánk, a lehető legrövidebb időn belül, nyomozó tevékenységnek megfelelő szolgáltatásokat nyújt Kolozsváron, Szilagy megyében, Gyulafehérváron, Beszterce-naszódon, Szatmárnémeten, Maros megyében, Biharmegyében, Máramaroson illetve Bukarestben. Az ügyfél kérésére, a Detexpert nemzeti és nemzetközi szinten is bonyolít le ügyeket.

Kétségei vannak partnere hűségét illetően?

Foglalkoztat gyermeked környezete?

Bizonyítékra van szüksége a tárgyaláson?

Foglalkoztatja Önt üzleti partnere becsülete illetve tekintélye ?

Szeretné ellenőrizni folytassa a jövőben a munkáltató?

Tudja meg ha jelenlegi alkalmazottjai lojálisak?

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

PARTENERUL TAU DE INCREDERE !

SZAKMAI SZÍNVONAL

Az ügynökségnél a megyei rendőrfelügyelőségek által hitelesített nyomozók dolgoznak, a titkosszolgálatok és a rendőrség volt alkalmazottai, a nyomozó, felügyeleti, ellenőrzési és vizsgálati tevékenységben tapasztalattal rendelkező szakemberek. Az ügyek megoldásában legújabb generációs technikát és felszerelést használnak.

KOMOLY ELKÖTELEZETTSÉG

Az ügynökség célja a gyors és korrekt információ biztosítás, amelyre az ügyfélnek egy adott pillanatban szüksége van. Azokat az eseteket vállaljuk, amelyek maximálisan igénybe veszik nyomozócsapatunk képességeit.

TELJES TITOKTARTÁS

A Detexpert teljes diszkréciót ajánl a nyomozók részéről és az eljárásokkal kapcsolatos titoktartást. A végrehajtó és a kedvezményezett számára alapvető fontosságú szerződési feltételeket tartalmaz.

MEGBÍZHATÓ PARTENERED

A Romániai Magánnyomozók Munkáltatói Szervezet alapító tagja. Az Erdályi Magánnyomozók Egyesületének tagja. A World Association of Detectives Inc. tagja.

INGYENES ELSŐ TANÁCSADÁS

Az első tanácsadás ingyenes, hogy együtt megtalálhassunk a problémáidra és bizonytalanságaidra a leghatékonyabb megoldást

JELENTŐS IDŐ- ÉS PÉNZMEGTAKARÍTÁS

A társaság haladéktalanul válaszol a megkeresésekre, az információszerzéssel kapcsolatos kiadások elenyészőek a jelentőségükhöz és hatékonyságukhoz képest.

A Detexpert egy szakavatott magánnyomozó iroda, amely különös hangsúlyt fektet az alapvető emberi jogok illetve a polgárok szabadságának tiszteletben tartására, és ennek fényében biztosítja szolgáltatásait melyek közt szerepelnek a vizsgálatok, kutatások, követések és nem utolsó sorban a megfigyelések.

Ügyvédi irodákkal, közjegyzőkkel, felszámolókkal, pszichológusokkal, könyvvizsgálókkal valamint szakértőkkel biztosít együttműködést.

Irodánk, a lehető legrövidebb időn belül, nyomozó tevékenységnek megfelelő szolgáltatásokat nyújt Kolozsváron, Szilagy megyében, Gyulafehérváron, Beszterce-naszódon, Szatmárnémeten, Maros megyében, Biharmegyében, Máramaroson illetve Bukarestben. Az ügyfél kérésére, a Detexpert nemzeti és nemzetközi szinten is bonyolít le ügyeket.

Suna acum!